dilluns, 21 de març del 2011

"Sobres de M. de Pedrolo"

Aquesta setmana en què comença la primavera us convidam a llegir/mirar la selecció de poemes visuals de M. de Pedrolo que trobareu a la Biblioteca Virtual del projecte PEC. En aquest enllaç trobareu diversos poemes del recull Sobres (Lleida: Diputació de Lleida, 1993).

Com ens va explicar Xavier Garcia en la seva conferència del cicle "Lírica i deslírica", la poesia visual de Pedrolo no va aparèixer publicada en forma de reculls durant la vida del poeta i gran part encara roman inèdita. Els seus poemes visuals són experiments curiosos en l'obra d'un autor que es coneix sobretot per la seva narrativa. Sovint empren com a tècnica el collage i juguen amb els cossos, l'erotisme i l'humor.

Trobareu més informacions sobre l'obra de Pedrolo, a la pàgina web de la seva fundació, aquí.

diumenge, 20 de març del 2011

Artists Give Students Glimpse of Catalan Culture | Culture | News | ERR

Na Merilin Kotta, estudiant de doctorat que fa una tesi de narrativa contemporània catalana a la Universitat de Tartu (i que potser ens acompanyarà al LiCETC el curs que ve!) ens envia informació sobre unes jornades de literatura catalana celebrades a la Tallinn University. Vegeu el vídeo que se'n va fer, aquí.

Artists Give Students Glimpse of Catalan Culture | Culture | News | ERR

divendres, 11 de març del 2011

Beca de recerca sobre Clementina Arderiu

Aquí teniu les bases d'una beca de recerca per estudiar la vida i l'obra de la poeta Clementina Arderiu. La convoca l'Ajuntament de Cornellà de Llobregat i el termini de presentació de sol·licituds acaba el mes d'abril de 2011.
BASES ESPECÍFIQUES BECA CLEMENTINA ARDERIU

dijous, 10 de març del 2011

Presentació del Journal of Catalan Studies

El presentam a Palma dia 16 de març a les 18, a Can Alcover (Sant Alonso, 24). Aquí teniu la presentació del número, que es pot consultar íntegrament aquí.

00 Presentacio

dimarts, 1 de març del 2011

"Poliposeidas: 'Imitación del modelo'"

"Poliposeidas" és un grup que es dedica a fer espectacles polipoètics. En trobareu més informació a la seva pàgina web. La polipoesia integra diverses formes de fer i dir la poesia, des de la creació interartística que permet la integració entre performance, noves tecnologies, música i mitjans audiovisuals.  Enzo Minarelli en va establir les bases en el "Manifesto della Polipoesia". En aquest vídeo teniu de mostra un polipoema titulat "Imitación del modelo". Què en trobau?

El projecte PeC: presentació de la pàgina
Aquest poema visual és del llibre d'Andreu Terrades Aliorna dibuixada (1976).
En la pàgina del projecte PeC, podeu llegir (o mirar!) el llibre complet, així com també d'altres volums i revistes de literatura experimental produïts dels anys setanta ençà a l'àmbit català. 
Es tracta d'una pàgina en constant actualització, on trobareu una biblioteca virtual que posa a la disposició del públic en general textos que fins ara eren de difícil accés. Hi trobareu també una antologia de textos crítics sobre literatura i experimentació.
Aquí transcric la presentació del projecte, que apareix a la pàgina del PeC: 

"El projecte La poesia experimental catalana del període 1970-1990: discursos, representacions, recepció, infraestructures de difusió i marc sociocultural (PeC), impulsat pel grup de recerca LiCETC de la Universitat de les Illes Balears, combina plantejaments de la historiografia i la crítica literària, la literatura comparada i els estudis culturals per tal d’abordar les poètiques experimentals de les dècades dels 70 i els 80: aquelles que sorgeixen en la franja que s’estén entre els primers experimentadors de la postguerra, com Joan Brossa i Guillem Viladot, i les experiències polipoètiques dels 90 (Eduard Escoffet, Josep Pedrals, J. R. Roig...).
La ubicació de la poesia experimental en els marges del cànon literari català, que la rebutja i alhora la necessita per esdevenir complet, facilita la seva obertura a llenguatges i pràctiques com el textualisme, el lletrisme i l’espacialisme d’origen francès, el concretisme d’arrel brasilera i la poesia visiva italiana. El terme experimentació pot tenir molts sentits. Aquí ens interessa rellegir les poètiques que aporten al sistema literari català formes diverses de ruptura textual (com el joc amb el format, el codi i el suport, o la incorporació d’elements visuals), però també noves maneres de comunicació del poema (per mitjà de la reivindicació de la performance i de l’oralitat, per exemple).
A títol indicatiu, la nòmina d’autors en què s’inspira el projecte inclou, entre molts altres, Vicenç Altaió, Josep Albertí, J. M. Calleja, Enric Casasses, Jordi Domènech, Patrick Gifreu, Carles Hac Mor, Damià Huguet, Joan Palou, Santi Pau, Perejaume, Marcel Pey, Jordi Pope, Joaquim Sala-Sanahuja, Josep-Lluís Seguí, Víctor Sunyol i Andreu Terrades".


Benvinguda


L'exblog és un blog sobre literatura i experimentació vinculat als projectes de recerca del grup d'investigació LiCETC, amb seu a la Universitat de les illes Balears.

Neix amb la voluntat de propiciar els vincles entre investigació i docència en dos nivells diferents: 

a) facilitant als estudiants i al públic en general l'accés a materials vinculats a la creació  y a la recerca sobre la literatura experimental.

b) motivant la participació activa en l'àmbit de treball els projectes vinculats al LiCETC, i, molt especialment en el projecte PeC (Poesia Experimental Catalana).

Hi trobareu informacions sobre recursos en xarxa sobre literatura experimental i estudis literaris, novetats bibliogràfiques i activitats literàries i culturals. Hi difondrem, així mateix, les recerques en curs sobre literatura contemporània que es realitzen a la UIB. Dedicarem també algunes entrades a reflexionar sobre la poesia experimental catalana dels anys setanta ençà, presentant textos concrets d'autors l'obra del qual estudiam en el projecte PeC.

Els responsables d'aquest blog són investigadors, estudiants i professors de literatura la Universitat de les Illes Balears. Si hi voleu col·laborar fent propostes o redactant crítiques, ressenyes o textos de creació, només heu de contactar amb nosaltres.